ที ไลฟ์ ประกันชีวิต ชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2567

172

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานการขาย บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และร่วมทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ตั้งเป้าหมายในการเชิญชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตและบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ร่วมบริจาคโลหิตให้ได้ 4,000,000 ซี.ซี. หรือจากจำนวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตประมาณ 10,000 คน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถจัดหาโลหิตได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ โดยนับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาสภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับมาปกติแล้ว แต่การจัดการโลหิตก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ไม่สามารถจ่ายโลหิตไปตามโรงพยาบาลได้เพียงพอ ซึ่งสวนทางกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ยังคงต้องการโลหิตสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้สภากาชาดไทยต้องมีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น หรือเชิญชวนคนที่เคยบริจาคโลหิตให้กลับมาบริจาคอีกครั้ง เพราะยังมีความต้องการโลหิตอีกมาก และการบริจาคโลหิตไม่สามารถทำโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยต้องทำผ่านมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ที่บริจาคโลหิตยังได้รับประโยชน์ต่อร่างกายโดยตรง ทั้งการช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ช่วยให้ทราบหมู่โลหิตของตัวเอง ช่วยให้มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี ตลอดจนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และมีความสุขในการเป็นผู้ให้อีกด้วย