วิริยะประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์จราจร สภ.เกาะช้าง จ.ตราด

223

พันตำรวจเอกวัลลพ กังธาราทิพย์ ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง รับมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางจราจร ได้แก่ กรวยจราจร เครื่องปั้มน้ำ และหลอดไฟโซลาร์เซลล์ รวมถึงการจัดซ่อมแซมป้ายสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง  จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ชยุต บุนนาค รักษาการผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมจันทบุรี และตัวแทน-นายหน้าในสังกัด พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ร่วมมอบอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยพิธีส่งมอบจัดขึ้น ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง จังหวัดตราด  

สำหรับ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางจราจรดังกล่าว ถูกจัดตั้งบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ตำบล               คลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 40 ปี โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทั่วทั้งประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม