กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมมือ 8 พันธมิตร จัดงานคลินิกลอยฟ้า ตรวจสุขภาพฟรี! 9-12 ก.ค.นี้

470

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลวิมุต, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ “Balance your Life สร้างสมดุลกาย-ใจ ชะลอเสื่อมวัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โดยไฮไลต์บริการตรวจสุขภาพที่สำคัญของแต่ละโรงพยาบาล มีดังนี้

  1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (สำหรับท่านที่เกิดก่อนปี 2535)
  2. โรงพยาบาลวิภาวดี ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง, ตรวจ และวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI), ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยพยาบาลจิตเวช
  3. โรงพยาบาลวิมุต ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด, ตรวจมวลร่างกายด้วยเครื่อง Inbody, ให้คำปรึกษาการรับประทานอาหาร โดยนักโภชนาการ
  4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมให้คำปรึกษา
  5. ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ให้คำปรึกษาจากนักกายภาพบำบัด และทดลองใช้เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) เพื่อรักษาอาการปวด
  6. บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test
  7. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จัดแสดงบูธ และอบรมให้ความรู้ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED
  8. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (SECOM) จัดแสดงบูธให้ความรู้ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED, จัดแสดงสินค้าทางการแพทย์จาก ZOLL Medical

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จัดบูธให้บริการนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ แก้อาการออฟฟิศซินโดรมโดยผู้พิการทางสายตา และการขายสินค้าจากชุมชนเสนานิคม 2 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึง Health Talk ให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ อาการปวดหลัง, ภัยจากเบาหวาน, พัฒนาการลูกน้อย, ไวรัสตับอักเสบ บี และการแปรงฟันสะอาดดูได้ไม่ยาก เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19 เฉลิมพระเกียรติฯ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจสุขภาพฟรี! ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยในวันเปิดงาน 9 กรกฎาคม 2567 จะให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป และในวันดังกล่าวจะมีการจัดเสวนากับ นายแพทย์ รษิญะ อินทร์พยุง แพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์สุขภาพ และอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภาวดี ในหัวข้อ “Balance Your Life ปรับไลฟ์สไตล์ สร้างสมดุล กาย-ใจ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 02-6176000