ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ สวนลุมพินี

346

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ สวนลุมพินีสำหรับเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี เพื่อให้เป็นสถานออกกำลังกายที่รวมความสุขของเด็กและครอบครัว เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง พัฒนาบุคลิกภาพ การทรงตัว ส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา ได้ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ สวนลุมพินี ให้แก่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมร่วมกันเปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ สวนลุมพินีโดยมี กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน ในโอกาสนี้ได้เปิดให้เด็ก ๆ กลุ่มแรก (First Finisher) ได้ทดลองใช้สนาม พร้อมจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 2 ปี รุ่นอายุ 2 ปี รุ่นอายุ 3 ปี รุ่นอายุ 4 ปี และรุ่นอายุ 5 ปี เพื่อหาผู้แทนรุ่นละ 5 คนไปร่วมแข่งขัน “Super Balance Thailand 2024” การแข่งขันจักรยานขาไถรุ่นจิ๋วระดับประเทศ ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน“เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงปลายปี 2567 ต่อไป 

              “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม โดยกลุ่มเด็กเล็กเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ธนาคารให้ความสำคัญ การส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ และทักษะทางสังคมอย่างเหมาะสม จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ธนาคารมองว่าจักรยานขาไถ เป็นกีฬาที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดสร้าง “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จัดสร้างในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

สวนลุมพินีนับเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นพระราชมรดกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย โดยเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย มีอายุเกือบ 100ปี “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถ สวนลุมพินีแห่งนี้ มีขนาดพื้นที่ 3,956 ตารางเมตร ความกว้างของเลน 1.5 – 2 เมตร ระยะทางประมาณ 560 เมตร ก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ จะได้ออกกำลังกายในสนามจักรยานขาไถที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและความร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ เส้นทางมีความหลากหลายทั้งแบบทางเรียบ ทางเนิน ทางไม้ ทางตรง และทางโค้ง ให้เด็ก ๆ ได้เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะและการแก้ไขปัญหา ออกแบบและจัดสร้างภายใต้มาตรฐานเดียวกับสนามจักรยานขาไถที่สนาม “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามจักรยานขาไถ สวนลุมพินี นับเป็นสนามจักรยานขาไถในสวนสาธารณะแห่งที่สองและมีขนาดใหญ่ที่สุดที่ธนาคารได้ส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ โดยแห่งแรกธนาคารได้จัดสร้างและส่งมอบ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ไปแล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และเร็ว ๆ นี้ จะได้ส่งมอบสนามจักรยานขาไถที่สวนเบญจกิติ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นลำดับถัดไป

นับเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นสาธารณประโยชน์และเป็นศูนย์รวมแห่งความสุขของครอบครัว ชุมชน และสังคม