กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ปั้นคนเก่งหนุนอุตสาหกรรมประกันชีวิตเติบโต

314

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย  โชน โสภณพนิช (ที่ 4 จาก ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย  ศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ (ที่ 3 จาก ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการศึกษา การวิจัย และพัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันชีวิตในระยะยาว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล  (ที่ 4จาก ขวา) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต