SAPPE เข้าร่วม Exclusive Financial Career Camp 2024 ของ SET

229

อเนก ลาภสุขสถิต (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE พร้อมด้วยทีมงานด้านการเงินของเซ็ปเป้ ร่วมให้ข้อมูล เป็น Mentor พร้อมเปิดบ้าน SAPPE Playground ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคในการทำงานสายการเงินของบริษัทแบบไม่กั๊ก ในกิจกรรม “Exclusive Financial Career Camp 2024” ภายใต้โครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เปิดประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสายการเงินให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ในการจำลองการทำงานในสายการเงินของสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียน โดยเซ็ปเป้ ร่วมเป็น 1 ในโจทย์แห่งการเรียนรู้ ในการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการเงิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการสร้างพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป