ไทยสมุทร สนับสนุนความรักสุขภาพให้พนักงาน จัดบรรยาย “วิ่งอย่างไรให้สุขภาพดีขึ้น” 

228

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย ระวิน มุคขจี Vice President, Customer Experience Management ฝ่ายการตลาด เผยว่าในวาระครบรอบ 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์ “HEALTHIVERSE” สู่โลกใหม่เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย สนับสนุนให้คนไทยไม่ป่วยด้วยศักยภาพทั้ง 8 ด้าน หนึ่งในนั้นคือการมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะดีกับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังต่อยอดเป็น Health Consultant ให้คำแนะนำกับกับทุกคนได้ ล่าสุดจึงได้จัดกิจกรรมบรรยาย “วิ่งอย่างไรให้สุขภาพดีขึ้น”  โดยวิทยากรจากชมรม “OCEAN LIFE OCEAN RUN” ซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้งโดยกลุ่มพนักงานที่รักการวิ่ง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกวิธี และเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน รวมทั้งให้ความรู้การออกกำลังกายอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมด้วย การจัดบรรยายครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Smart Healthy Challenge 2024 ” โครงการต่อเนื่องที่มุ่งสนับสนุนโลกของคนรักสุขภาพด้วยความรู้ที่อัพเดทและถูกต้องให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงาน และจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้าง HEALTHIVERSE ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและทุกคนต่อไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สร้างสรรค์คุณค่าแห่งรักส่งมอบให้บุคลากรภายในองค์กร หรือ EMPLOYEE VALUE PROPOSITION ภายใต้แนวคิด คุณค่าแห่งรักเพื่อ “เราทุกคน” เป้าหมายเพื่อให้ “รัก” ทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน พร้อมจับมือร่วมกัน เคารพให้เกียรติกัน หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนส่งต่อพลังความรักดี ๆ ไปยังคนที่เรารัก รวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา