กรุงเทพประกันภัย ร่วมสมทบทุนกับกลุ่มทิสโก้ สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

218

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายทัศพงศ์ บุศยพลากร (ขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนร่วมกับกลุ่มทิสโก้ในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2,000,000 บาท ผ่านกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล TISCO Charity Concert: EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live ภายใต้โครงการ Friends for Well-being โดยมีนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการดำเนินธุรกิจกลุ่มทิสโก้ ด้วยการสนับสนุนทุนบริจาคเข้าศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สถานที่ รวมทั้งการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะช่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567