มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เดินหน้าปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

263

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดย นายคุนิฮิโกะ เซะกิ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และผู้แทนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ร่วมกับ กรมป่าไม้ โดย นางนันทนา บุณยานันต์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน มุ่งมั่นร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 500 คน จาก 11 กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย สานต่อกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าและสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมไทยให้ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ป่าชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี