ทีทีบี ชวนลูกค้าต่อยอดความมั่งคั่ง ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุน และบัญชีเงินฝากประจำพลัส 12 เดือน พร้อมรับของรางวัลพิเศษ สู่การเดินทางที่เหนือระดับ  

256

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ชวนลูกค้าต่อยอดความมั่งคั่ง เพียงมียอดลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ Structured Fund รับฟรี ของรางวัลพิเศษสูงสุด 29,900 บาท และรับเพิ่ม! การเดินทางเหนือระดับด้วย ตั๋วเครื่องบิน Business Class ของสายการบินไทย สูงสุด 2 ที่นั่งไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง มูลค่าสูงสุดกว่า  80,000 บาท เพียงลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ และฝากเงินในบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำพลัส 12 เดือน ตามเงื่อนไขและยอดที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2567

ทีทีบี พร้อมนำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ จัดแคมเปญพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เลือกออมและบริหารความความมั่งคั่งผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ Structured Fund ที่ร่วมรายการ และ/หรือ บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำพลัส 12 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.15% ต่อปี พร้อมรับของรางวัลพิเศษ เมื่อลูกค้าเลือกลงทุนและฝากเงินผ่านผลิตภัณฑ์ ดังนี้

·      กองทุนรวมที่ร่วมรายการ และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ Structured Fund  ที่ร่วมรายการ ตามยอดลงทุนรวมที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ 

– ยอดลงทุนรวมตั้งแต่ 20,000,000 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel SET3T สีดำ 24 นิ้ว มูลค่า 29,900 บาท

– ยอดลงทุนรวมตั้งแต่ 10,000,000 บาท – 19,999,999 บาท รับกระเป๋าเดินทาง LOJEL รุ่น COBO Spinner ไซด์ M ขนาด 26 นิ้ว สี Navy Blue มูลค่า 13,950 บาท

– ยอดลงทุนรวมตั้งแต่ 5,000,000 บาท – 9,999,999  บาท รับ Magic Gift Card มูลค่า 5,000 บาท

– ยอดลงทุนรวมตั้งแต่ 1,000,000 บาท – 4,999,999 บาท รับ Magic Gift Card มูลค่า 1,000 บาท

·      ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และฝากเงินเพิ่มกับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำพลัส 12 เดือน ตามยอดรวมที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

– ยอดลงทุนและฝากเงินรวม ตั้งแต่ 150,000,000 บาท ขึ้นไป รับตั๋วเครื่องบิน Business Class  สายการบินไทย เดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง 2 ที่นั่ง มูลค่าสูงสุด 81,800 บาท

– ยอดลงทุนและฝากเงินรวมตั้งแต่ 80,000,000 บาท – 149,999,999 บาท รับตั๋วเครื่องบิน Business Class สายการบินไทย เดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง 1  ที่นั่ง มูลค่าสูงสุด 40,900 บาท 

อัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำพลัส 12 เดือน 2.15% ต่อปี  สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  https://www.ttbbank.com/link/pr/mftdbooster  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ttb investment line 1428  #4

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขการลงทุน การฝากเงิน การพิจารณาบัตรเครดิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด /การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน /กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ และหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน/ของสมนาคุณ ตั๋วเครื่องบิน มูลค่าสูงสุด 81,800 บาท นี้ คำนวณจากยอดเงินฝาก 150,000,000 ล้านบาทขึ้นไป ในบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ พลัส 12 เดือน เงินคืนในส่วนของการลงทุนของกองทุนรวม ธนาคารจำกัดไม่เกิน 0.2% ของยอดเงินลงทุน