ไทยสมุทร นำทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตมืออาชีพ คว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 41

294

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  นำโดย นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) และ สมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer นำทีมที่ปรึกษาประกันชีวิต OCEAN LIFE  ไทยสมุทร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41” (41th THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS: TNQA) โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงการคลัง ลวรณ แสงสนิท และ ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดี โดยในปีนี้มีที่ปรึกษาประกันชีวิตรับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี พร้อมเกียรติบัตร คือ อุบล นนทามิตร และผู้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร คือ โสภา ไชยสมุทร  นอกจากนั้นยังมีที่ปรึกษาประกันชีวิต รับรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล และรับเกียรติบัตรอีกทั้งสิ้น 29 รางวัล รวมจำนวนผู้ได้รับรางวัล TNQA ในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 36 ราย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ” หรือ TNQA นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในธุรกิจประกันชีวิต ที่มอบโดยสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ที่ปรึกษาประกันชีวิตที่สร้างทั้งผลงานคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพให้ลูกค้ามีความมั่นใจ เชื่อถือได้  ซึ่งความสำเร็จของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร  ที่ได้รับในวาระครบรอบ 75 ปีครั้งนี้ ถือเป็นผลของความมุ่งมั่นให้ที่ปรึกษาประกันชีวิตทุกคนได้ใช้พลังความรัก สร้างผลงานที่ตอบโจทย์บนความต้องการของลูกค้าในทุกมิติอย่างต่อเนื่องและจับต้องได้ ด้วยความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนคุ้มครองชีวิต การเงิน สุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมทั้งการนำดิจิทัลเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้การดูแลแนะนำให้คำปรึกษาลูกค้า ได้เข้าใจ เข้าถึงประโยชน์ของประกันชีวิตให้มากที่สุด