โออิชิ กรุ๊ป คว้ารางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards 

438

จิราลักษณ์ ณ เชียงตุง (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด – ร้านอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงานประกาศรางวัล  Thailand e-Commerce Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA : Thai e-Commerce Association) ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี  นภินทร ศรีสรรพางค์ (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ รางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards ในสาขา Food and Beverage อันสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ฮอลล์ 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์