โตเกียวมารีนประกันชีวิต เข้ารับรางวัล TNQA สะท้อนตัวแทนที่มีคุณภาพสูง

252

มร.ทาคาชิ โซโตะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตผู้ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 41 โดยในปีนี้มีตัวแทนติดคุณวุฒิได้รับรางวัล 25 คน สะท้อนความมีมาตรฐานและคุณภาพสูงของตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต

โดยรับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี” พร้อมเกียรติบัตรเข็มกลัด TNQA จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ คุณ แก้วกัลยาณ์ โสตถิบูรณ์,คุณ บวรศักดิ์ ตั้งสัจจะวิฑูรย์ และคุณ เอกลักษณ์ สง่าศรี และรางวัลโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรเข็มกลัด TNQA จำนวน 5 รางวัล และรางวัลเกียรติบัตรเข็มกลัด TNQA จำนวน 17 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และคุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา