เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพตัวแทนคุณภาพ รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567

280

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทัพสุดยอดตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมประกันชีวิตไทย เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 4ประจำปี 2567 (THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS หรือ TNQA) จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย โดยได้รับเกียรติจาก ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และ ชูฉัตร ประมูลผลเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการมอบรางวัล       

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่สามารถปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานและตามหลักเกณฑ์ของสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทน  โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

โดยในปีนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มีตัวแทนคุณภาพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั้งสิ้นจำนวน 197 ราย แบ่งเป็นดังนี้

–          รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี  จำนวน 2 ท่าน   ได้แก่  

                         คุณเอกชัย เอาวชีวิน

                         คุณสามารถ โชคตระกูล

–          รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นเกียรติคุณ จำนวน 5 ท่าน   ได้แก่

                         คุณสุวรรณ ธาราภูมิ

                         คุณพนิดา คูนลินทิพย์

                         คุณรักษ์คุณ งามดี

                         คุณธนัชพร ยิ้มรุ่งโรจน์

                         คุณสุพิชา อินทรชุมนุม

–          รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 190 ท่าน

 โดยการรับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ รวมไปถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตัวแทนสู่การเป็นนักวางแผนด้านการประกันชีวิตที่สามารถออกแบบให้คำปรึกษา และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแและตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละราย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณสูงสุด  สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ  ที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน    ในทุกมิติ  ในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ