บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญ “Click ลงทุน คุ้ม 2 ต่อ” รับ Fund Back สูงสุด 1,200บาท(*) พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี

318

บลจ.ไทยพาณิชย์ สนับสนุนการออมผ่านกองทุนรวม แนะทยอยลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี พร้อมจัดแคมเปญ “Click ลงทุน คุ้ม 2 ต่อ” รับ Fund Back สูงสุด 1,200บาท(*) พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี เมื่อลงทุนผ่านแอพลิเคชัน SCBAM Fund Click เท่านั้น เริ่มวันนี้ ถึง 30 ส.ค. 2567

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

ศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) เปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 2567 เศรษฐกิจหลายประเทศมีทิศทางการขยายตัวมากขึ้น รวมถึงฝั่งตลาดเอเชียที่เริ่มพลิกกลับมาส่งสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีจากแรงหนุนของภาคการผลิตและการส่งออก ส่งผลให้ตลาดหุ้นหลายประเทศเริ่มมีทิศทางเข้าสู่ช่วงขาขึ้น ถึงแม้ยังมีสภาวะความไม่ชัดเจนต่อแนวทางการปรับลดดอกเบี้ยของFed อย่างไรก็ดี จากเป้าหมายของ SCBAM ที่สนับสนุนให้คนไทยออมเงินผ่านกองทุนรวม จึงมองเป็นจังหวะการเข้าลงทุนสะสมสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายลงทุนระยะยาวกับกองทุนลดหย่อนภาษี ผ่านกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ของ SCBAM โดยไม่ต้องรอปลายปี กับกลุ่มตลาดหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่มีศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว พร้อมจัดแคมเปญพิเศษ “CLICK ลงทุน คุ้ม 2 ต่อ” สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง 3 ประเภท ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 67 ถึง 30 ส.ค. 67 ผ่านแอพลิเคชัน SCBAM Fund Click จะได้รับ Fund Back หน่วยลงทุนกองทุน SCBSFF สูงสุด 1,200 บาท(*) พร้อมกับสิทธิลดหย่อนภาษี

ทั้งนี้ SCBAM มี 3 ธีมการลงทุนแนะนำ คัดสรรมา Click ให้ลงทุนสอดรับกับภาวะตลาดขาขึ้น และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต 

ธีมแรก (1) มหาอำนาจสุดแกร่ง กับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกอย่างตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีให้เลือกลงทุนถึง 2 ตลาด คือ ดัชนี S&P500 ที่รวมหุ้นธุรกิจสหรัฐฯ 500 ตัว ครอบคลุมกว่า 20 กลุ่มอุตสาหกรรม สะท้อนภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งกองทุน SSF คือ SCBS&P500-SSF และ SCBS&P500(SSFA) (ชนิดสะสมมูลค่า) และกองทุน RMF คือ SCBRMS&P500 ถัดมาคือ ดัชนี Nasdaq-100 ที่รวมหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก มีให้เลือกทั้งกองทุน SSF คือ SCBNDQ(SSF) และ กองทุน RMF คือ SCBRMNDQ(A) 

ธีมที่สอง (2) เมกะเทรนด์มาแรง รับกระแส Generative AI ทั้งกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์กับกองทุน SSF คือ SCBSEMI(SSF) และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัลกับกองทุน RMF คือ SCBRMDIGI(A) 

ธีมสุดท้าย (3) ลงทุนอย่างยั่งยืน กับกองทุน ThaiESG คือSCBTM(ThaiESG) ลงทุนแบบผสมในหุ้นและตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีนโยบาย ESG  

นอกจากนี้ SCBAM ยังมีกองทุน SSF RMF และ Thai ESG ให้เลือกลงทุนอีกกว่า 70 กองทุน ครอบคลุมทุกตลาดเด่นและสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งกองทุนหุ้นต่างประเทศ กองทุนหุ้นในประเทศ กองทุนหุ้นเมกะเทรนด์ และกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก ที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนและบริหารจัดการพอร์ตลงทุนได้ตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนและเสริมการเติบโตของพอร์ตลงทุนกับกลุ่มสินทรัพย์ที่ชื่นชอบได้อีกด้วย

(*) เงื่อนไขการรับสิทธิตามโปรโมชัน เป็นไปตามที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโปรโมชัน รวมถึงดูข้อมูลกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้ที่https://scbam.info/45BRxt6 หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777 

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF  RMF และ ThaiESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึง สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกองทุน และ/หรือข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่ www.scbam.com

สนใจเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click