ทีเอ็มบีธนชาต จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พัฒนาบริการรับชำระค่าไฟฟ้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล ผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นธนาคารแรก

282

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย ศรัณย์ ภู่พัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติลงนามสัญญาให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย หม่อมราชวงศ์ สิริวัลย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ที่ 4  จากขวา) รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการชําระเงินค่าไฟฟ้า สําหรับลูกค้านิติบุคคล ผ่านช่องทางออนไลน์ ttb business one ดิจิทัลแบงก์กิ้งของธนาคาร โดยทีทีบี เป็นธนาคารแรกที่พัฒนารูปแบบการให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล ที่สามารถแสดงรายละเอียดบิลและค่าไฟฟ้าปัจจุบันที่ต้องชําระตามหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้าระบุไว้

จากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้ลูกค้านิติบุคคลสามารถทำรายการสะดวกผ่าน ttb business one ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันความเสี่ยง ลดการจัดการด้านเอกสาร และไม่ต้องเสียเวลาจากการเดินทางไปชำระเงินค่าไฟฟ้าด้วยเงินสดหรือเช็ค ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมสามารถยืนยันการทำรายการหรือหักเงินในบัญชีเพื่อชำระเงิน โดยผ่านผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัท ซึ่งหลักฐานการชำระเงินสามารถใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567  

ทีทีบี มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ลูกค้าและธุรกิจมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต สามารถบริหารจัดการเรื่องสำคัญในชีวิตและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน โดยธนาคารพร้อมเคียงข้างสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสําเร็จในทุกสถานการณ์ และเติบโตอย่างยั่งยืน