ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จับมือ บางจาก ส่งต่อ “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว” ผลิต SAF

617

สุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ (ที่ 4 จากซ้าย) จับมือ กลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 6 จากขวา) ธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ธนโชคฯ (ที่ 2 จากซ้าย) และ สุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” ส่งน้ำมันพืชใช้แล้วจากการปรุงอาหารภายในศูนย์ฯ เข้าสู่กระบวนการผลิต “น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน” (SAF: Sustainable Aviation Fuel) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดขยะอาหารของศูนย์ฯ สิริกิติ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน