CPL นำทัพสินค้า “แพงโกลิน” ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

408

ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL พร้อมผู้บริหาร ร่วมนำอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ทั้งรองเท้านิรภัย ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12 บูธ C1

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ “แพงโกลิน” ได้ภายในบูธ รวมถึงชมการสาธิตเทคโนโลยี “สมาร์ท เซ้นส์” (Smart Sense) ที่จะช่วยยกระดับโรงงานขนาดย่อมให้กลายเป็นสมาร์ท แฟคตอรี่ และพบกับนวัตกรรมเครื่องย่อยเศษอาหารแบรนด์ “นาว” (Now) ภายใต้การบริหารของบริษัท นาว เอนด์ออฟเวสท์ จำกัด ที่ช่วยลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะ ลดพาหะนำเชื้อโรค และตอบโจทน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดของเสียในระบบ (Food Waste) อีกด้วย