“อารีเกเตอร์” จัดกิจกรรมสัญจร พบปะสมาชิกนายหน้าประกัน ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

323

อารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบเสนอขายประกันออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จริงใจ เข้าใจ เติบโตไปพร้อมกัน” โดย ธีระวัฒน์ สาเจริญ ผู้บริหาร สายงานตัวแทน อารีเกเตอร์ เป็นตัวแทนเดินสายพบปะสมาชิกนายหน้าประกันกับกิจกรรม “อารีเกเตอร์สัญจร ประจำปี 2567” ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออัพเดตข่าวสาร และแนะนำการใช้งานระบบเสนอขายประกันออนไลน์อารีเกเตอร์ (Areegator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริหารงานขายประกัน พร้อมทั้งสร้างรายได้ และผลตอบแทนให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของสมาชิกทั้งด้านธุรกิจประกันและธุรกิจสินเชื่อจากเงินติดล้อ เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้สมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ มีสมาชิกนายหน้าประกันในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ณ โรงแรม บลู ฮิปโป จ.สมุทรปราการ 

สำหรับนายหน้าประกันหรือนักขายอิสระสามารถเยี่ยมชมข้อมูลอารีเกเตอร์ (Areegator) และสมัครสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.areegator.com และ Facebook อารีเกเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Areegator call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-792-1320 กด 2 (จ.-ศ. เวลา 08.30 – 17.30 น.)