อบรมฟรี!! สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

197

โครงการอบรมผู้ประกอบการรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก จันทบุรี และตราด  รอบที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 และ รอบที่ 2 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2567 ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น
หัวข้อการอบรม :  

  • เรียนรู้สมุนไพรพื้นถิ่นในภาคตะวันออก
  • การวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดและธุรกิจออนไลน์
  • การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
  • เทคนิคการสกัดสาระสำคัญจากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
  • ไขข้อข้องใจการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรู้ลึกเรื่อง OEM
  • เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเบื้องต้น
  • Workshop การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การสกัดสาระสำคัญจากสมุนไพร
  • Workshop การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมแจกสูตรพื้นฐาน

เงื่อนไขการสมัคร
1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. เป็นผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
3. อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก จันทบุรี และตราด
4. แต่ละแหล่งประกอบการ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 2 ท่าน
5. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ช่องทางการสมัคร : https://forms.gle/F2jyvv2Ehe23UYgg9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทางเพจ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 097-0983582