JAS และ ไปรษณีย์ไทย ร่วม “แบ่งปันกล่องเปล่าบรรจุยา เพื่อผู้ป่วยที่มารับการรักษาจาก รพ.สต.”

454

ธัญญพัฒน์ นิรุตติศาสน์ ประธานเจ้าที่หน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ในโครงการ “แบ่งปันกล่องเปล่าบรรจุยา เพื่อผู้ป่วยที่มารับการรักษาจาก รพ.สต.” ส่งมอบกล่องยาเปล่าจำนวน 1,000 กล่อง โดยมี ธวัชชัย สิงหปุรางกูร ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับ 30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครสวรรค์, ปัตตานี และบุรีรัมย์ ผ่านระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานของไปรษณีย์ไทย  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและบรรจุยา เพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ  ณ จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ