โฮมโปรร่วมกับกรมพัฒน์ฯ มอบอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับฝึกซ้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47

104

ธีรพล รอดเฉื่อย ผู้จัดการทั่วไป สายบริการงานจัดส่งและติดตั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมของเยาวชนไทยสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นซึ่งฝึกซ้อมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ เมืองลิยง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ ท่อทองแดง 3 ขนาด จำนวน 54 ม้วน รวมมูลค่ากว่า 100,400 บาท เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้แพร่หลายในกลุ่มกำลังแรงงานและเยาวชนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงการแสดงศักยภาพของทักษะฝีมือของเยาวชนไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ  โดยมี บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบอุปกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน