เลขาฯ กบข. เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567

306

ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 ในฐานะที่ กบข. เป็นหน่วยงานที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนสภากาชาดไทย และร่วมเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นผู้พระราชทานมอบเข็มที่ระลึกฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย