เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงิน สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

371

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสภากาชาดไทย ในโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท  โดยจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit  และ กิจกรรมร่วมกับลูกค้าสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ย้ำเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนที่มีการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง

สาระ ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านทาง “MTL Fit” แอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่ช่วยให้คุณเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้น  และ “เมืองไทยสไมล์คลับ”  ที่ได้ประกาศเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับสังคมไปพร้อมกัน  ผ่านโครงการ “เมืองไทยปันความสุข”  เพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มูลค่า 8 ล้านบาท มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพการจัดหน่วยเคลื่อนที่และได้รับโลหิตบริจาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย   

ทั้งนี้ ในกิจกรรมของโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” ประกอบด้วย การร่วมสะสมก้าวเดินผ่าน แอปพลิเคชัน MTL Fit  สำหรับประชาชนทั่วไป  จำนวน  200 ก้าวเดิน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท (สูงสุด 7,500,000 บาท) หรือ กิจกรรมของสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ด้วยการบริจาคคะแนนสะสม Smile Point  5 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 25 บาท (สูงสุด 500,000 บาท) โดยได้กำหนดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด)   ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมก้าวเดินผ่าน MTL Fit  เป็นจำนวนรวมกว่า 5,800  คน และก้าวเดินสะสมร่วมกว่า  3,900  ล้านก้าว และสำหรับสมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมผ่านแอปพลิเคชัน MTL Click เป็นคะแนนรวม 100,000 คะแนน  คิดเป็นเงิน  500,000  บาท นับเป็นความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ  ประชาชนทั่วไปและลูกค้าสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ ที่ทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจากโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” ให้แก่ สภากาชาดไทยเพื่อการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท มอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ  

“เมืองไทยประกันชีวิต ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมสะสมก้าวผ่านแอปพลิเคชัน MTL Fit  อย่างเต็มความสามารถ  ตลอดจนขอขอบคุณสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับทุกท่านเช่นกันที่ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อนำมาบริจาคเป็นเงินในครั้งนี้  บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนและลูกค้าของบริษัทฯ ในการตอบแทนสังคมอีกครั้ง  โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง  และเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อผู้เอาประกันของเรา  และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องต่อไป” สาระกล่าว