EKH ครบรอบ 18 ปี แจกข้าวสารและอาหารแห้ง 1,800 ชุด

978

นายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร  กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH   พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ฉลองครบรอบ 18 ปีในการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชัย  โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจแจกข้าวสารและอาหารแห้งจำนวน 1,800 ชุด  เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพและแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ที่มีส่วนทำให้โรงพยาบาลเอกชัยเติบโตจนถึงทุกวันนี้