นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานสัมมนา “Societal Dynamics that Impact the Insurance Landscape”

1049

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทยและประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย พร้อมด้วย นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย หัวข้อ “Societal Dynamics that Impact the Insurance Landscape” ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยและนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เนื่องในโอกาสที่สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 55 และนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 25

โดยมี นายสิทธิ์ หลีขาว บรรณาธิการ นิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่กับประชาชนต่อไป ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน ถ.พระราม 9 กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567