เพจชีวี 100 ปีมีสุข ชวนฟังไลฟ์จากผู้เชี่ยวชาญโภชนาการชะลอวัย

295

เทรนด์ใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพของคนรักสุขภาพคือการดูแลสุขภาพในเชิงรุก เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นไปในการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ขณะเดียวกันเน้นที่การชะลอวัย ย้อนวัยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อตั้งรับการเสื่อมถอยตามอายุที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการป้องกันโรคต่างๆ ที่นับวันจะแพร่ขยายมากขึ้นในปัจจุบัน เทคนิคในการดูแลตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่การใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายหรือการควบคุมน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีสมดุลในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมถอยของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ อีกหลายวิธีที่สามารถฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายซึ่งเป็นต้นเหตุของการแก่และการเกิดโรคต่างๆ 

มาพบกับเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ เพื่อการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวกับ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการชะลอวัย ที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องราวในมิติต่างๆ เกี่ยวกับการชะลอวัย ย้อนวัยในระดับโครโมโซม (เทโลเมียร์) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. ทาง FB LIVE เพจ: ชีวี 100 ปีมีสุข Youtube: mylife100society และline: @mylife100society   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน 1154