แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เกต ประกาศแต่งตั้ง “แซลลี่ โอฮาร่า” ขึ้นแท่น ซีอีโอ แอกซ่าในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และเกาหลีใต้

1063

แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เกต ประกาศแต่งตั้ง นางแซลลี่ โอฮาร่า ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่า ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ โดยจะรับผิดชอบดูแลการบริหารงานโดยตรงในประเทศไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะที่ยังคงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริหารระดับสูงของ แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เกต ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนกลยุทธ์หลักสำหรับตลาดกลุ่มลูกค้ารายย่อย และกลุ่มลูกค้าทั่วไป การบริหารจัดการส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าจากต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงการผลักดันให้มีประกันสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567