ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ต้อนรับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ ไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย

1007

ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และผู้บริหารระดับสูงกลุ่ม KTIS นำคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เยี่ยมชม KTIS Complex และนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมลงทุนกับกลุ่ม ปตท. โดยมี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกลุ่ม KTIS ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS และสภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน