กสิกรไทยคว้า Leadership Level การเปิดเผยข้อมูล ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP A List ติดต่อกัน 2 ปี

1125

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยผลการพิจารณาของ Carbon Disclosure Project (CDP) องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ธนาคารกสิกรไทยคว้า Leadership Level การเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP A List ติดต่อกัน 2 ปี จากการประเมินผลความยั่งยืน CDP 2023  นับเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามข้อตกลงปารีสและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ทั้งการดำเนินการภายในของธนาคารและการเปลี่ยนผ่านของลูกค้าผ่านสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยให้คำมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2573 ซึ่งรวมไปถึงความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย (ขอบเขตที่ 3) อีกทั้งได้กำหนดเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อและเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน 100,000-200,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 ด้วย โดยธนาคารมุ่งหวังที่จะรักษาความเป็นผู้นำในมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล พร้อมสนับสนุนลูกค้าและภาคธุรกิจให้สามารถปรับตัวและเดินหน้าสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน