ชาญอิสสระ ร่วมลงทุน กู๊ด เนเบอร์สไบโอเทคโนโลยี ลุยธุรกิจผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD

1123

สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ ดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CI)  ลงนามร่วมลงทุนในบริษัท กู๊ด เนเบอร์สไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GNB) โดยมี ศกลภพ กิตติวราวุฒิ กรรมการผู้จัดการ, ภาวิส ไกรฤกษ์ กรรมการ และ อัชฌา วงศ์จินดาเวศย์ กรรมการ  ร่วมลงนามเพื่อร่วมธุรกิจกับ GNB ในการปลูก สกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารสกัดซีบีดี (CBD)เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบัน GNB ได้มีแบรนด์สินค้า ชื่อ ดิ๊ป (Diip) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการปรับสมดุลการนอน ลดความวิตกกังวล บรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการพักผ่อนและการนอนผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจะมีวางจำหน่าย ณ ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป