ตามรอยพระราชา น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” สู่แนวคิด ‘ESG’ ดูแลสิ่งแวดล้อม

1071

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 37 จัดกิจกรรมพาคณะครู-อาจารย์ และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดลำปาง เพื่อถอดบทเรียนการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม พร้อมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และหนุนให้สังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ชนาธิป เสมแย้ม (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี วิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ซ้าย) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วย ท่านพระครูสันติพนารักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดสาแพะพนารามธนู ธิแก้ว (ที่ 2 จากขวา) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางชาญ จูดคง (ที่ 3 จากซ้าย) นายอำเภอแจ้ห่มจิรัฐพงษ์ สุมนะ (ขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนกรวรรณ สุ่มมาตย์ (ที่ 3 จากขวา) วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีบวร วรรณศรี ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ อุดร หล้าอินเชื้อ กำนันตำบลบ้านสา ร่วมงาน