TikTok เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ด้านการเงินแก่คนไทย

1403

 TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มแห่งโอกาสและแหล่งรวมความบันเทิง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมทักษะความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเงินให้ประชาชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่างรอบด้าน ผ่านคอนเทนต์ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน วินัยทางการเงิน รวมถึงภัยทางการเงิน สอดคล้องกับแนวคิด Smart People และ Smart Economy ที่มีเป้าหมายในการมอบความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล รวมถึงตอบโจทย์การมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่รุ่งเรืองและยั่งยืน

ปี 2566 ที่ผ่านมา เราได้เห็นอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ TikTok ในด้านการเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการค้นพบคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงิน จากข้อมูลของ ‘TikTok Unboxed: แกะกล่องเทรนด์และข้อมูลเชิงลึก’ เผยสถิติเกี่ยวกับ ‘Finance Unboxed’ ว่ามีผู้ใช้เข้าดูคอนเทนต์ในหมวดหมู่การเงินเพิ่มขึ้นถึง 132% เมื่อเทียบเป็นรายปี สถิติดังกล่าวสะท้อนถึงความสนใจ และความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อคุณภาพคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม ที่นอกจากจะมอบความบันเทิงแล้ว ยังมอบความรู้ไปควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ Edutainment ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์ม TikTok มีผู้ใช้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หันมาทำคอนเทนต์เพื่อกระจายความความรู้และทักษะทางการเงินพร้อมสอดแทรกความบันเทิงแก่ผู้ชมมากขึ้น และได้รับการผลักดันคอนเทนต์ทางการศึกษาให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ตอบโจทย์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอุดมไปด้วยปัญญา   

ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – TikTok, Thailand กล่าวว่า “TikTok มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและพัฒนาคอมมูนิตี้ผู้ใช้โดยดำเนินการตามแนวคิด Smart Economy และ Smart People ซึ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของผู้คนและการเสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน เราร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนพื้นที่สำหรับแชร์ความรู้และทักษะด้านการเงินที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ผู้ใช้ชาวไทยในด้านการเงินและการเป็นอยู่ที่ดี ทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะการระมัดระวังภัยทางการเงินที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโลกดิจิทัล TikTok มีความมั่นใจและพร้อมร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างยิ่ง เพื่อเผยแพร่คอนเทนต์ความรู้คู่ความบันเทิง สู่ผู้ใช้ชาวไทยอย่างกว้างขวาง”

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ทันกระแส มีคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งสาระความรู้และความบันเทิงขณะที่ ธปท. มีข้อมูลความรู้ด้านการเงินที่ต้องการเผยแพร่ไปในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวประชาชน เช่น การเตือนภัยการเงิน การบริหารจัดการหนี้สิน ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล ของ ธปท. แต่จะยังช่วยพัฒนาการสื่อสารของ ธปท. ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และตอบโจทย์พฤติกรรมการรับสาร และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว

ความร่วมมือระหว่าง TikTok และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TikTok ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน รวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อทุกคนที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินให้แก่ประชาชนไทย โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดิจิทัลอย่างคุ้มค้าผสานกับคอนเทนต์ที่มีสไตล์โดดเด่น การผนึกกำลังครั้งนี้มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนอันแข็งแกร่งและทรงปัญญา ซึ่งสามารถบริหารการเงินอย่างสมเหตุสมผลและรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินในโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย