CHAYO มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

801

สุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO และบริษัทในเครือ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนชมรม “ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด เกาะจำ ติงไหร เกาะปู” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ CHAYO ให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงการศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจต่อไป โดยล่าสุด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะจำ ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด กระบี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว