ลมหนาวมาแล้ว! ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มความถี่บินในประเทศรับเที่ยวปลายปี ให้บริการรวม 105 เที่ยวบินต่อวัน

1174

“ไทยแอร์เอเชีย” ตอกย้ำผู้นำสายการบินภายในประเทศ ประกาศเพิ่มความถี่บินไตรมาสสุดท้ายรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นใน 14 เส้นทางภายในประเทศยอดนิยมอีก 18 เที่ยวบินต่อวัน รวมเป็น 105 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางทั่วประเทศ

นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งคนไทยที่นิยมท่องเที่ยวภายในประเทศ และจากการที่ภาครัฐบาลมีโครงการวีซ่าฟรีให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดจีน อินเดีย และไต้หวัน ที่แอร์เอเชียมีเส้นทางบินให้บริการจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงปลายนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงได้เพิ่มปริมาณที่นั่งเส้นทางภายในประเทศ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและทันกระเเสการท่องเที่ยว ทำให้ในช่วงปลายปีนี้ไทยแอร์เอเชียจะมีปริมาณที่นั่งใกล้เคียงกับก่อนโควิด

“ยิ่งการที่เราบินจากกรุงเทพ 2 สนามบิน ทั้งดอนเมืองเเละสุวรรณภูมิ สู่ปลายทางยอดนิยมอย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ยิ่งสร้างทางเลือกการเดินทางที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ” นางสาวธันย์สิตากล่าว

นางสาวธันย์สิตากล่าวว่า ปัจจุบันสายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้บริการเส้นทางภายในประเทศภายในปีนี้รวม 32 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางบินจากกรุงเทพ 24 เส้นทาง และ 8 เส้นทางข้ามภาค โดยเส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ มีความถี่บินสูงสุดรวม 18 เที่ยวบินต่อวัน (13 เที่ยวบินจากดอนเมือง เเละ 5 เที่ยวบินจากสุวรรณภูมิ) กรุงเทพ-ภูเก็ต มีความถี่บินสูงสุดรวม 17 เที่ยวบินต่อวัน (13 เที่ยวบินจากดอนเมือง เเละ 4 เที่ยวบินจากสุวรรณภูมิ) และ กรุงเทพ-กระบี่ มีความถี่บินสูงสุดรวม 8 เที่ยวบินต่อวัน (6 เที่ยวบินจากดอนเมือง เเละ 2 เที่ยวบินจากสุวรรณภูมิ)

โดยในไตรมาสที่ 4/2566 ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มความถี่บินใน 14 เส้นทาง (เทียบกับไตรมาสที่ 3)  รวม 18 เที่ยวบินต่อวัน หรือเพิ่มจาก 87 เป็น 105 เที่ยวบินต่อวัน (ณ สิ้นสุดไตรมาส 4) ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่เชียงใหม่ เพิ่มจาก 11 เป็น 13 เที่ยวบินต่อวัน ภูเก็ต เพิ่มจาก 11 เป็น 13 เที่ยวบินต่อวัน เชียงรายเพิ่มจาก 4 เป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน กระบี่เพิ่มจาก 5 เป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน สุราษฎร์ธานีเพิ่มจาก 3 เป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน อุดรธานีเพิ่มจาก 3 เป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน และระนองเพิ่มจาก 1 เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน

เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่เชียงใหม่เพิ่มจาก 3 เป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน ภูเก็ตเพิ่มจาก 3 เป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน กระบี่เพิ่มจาก 1 เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน

และเส้นทางเชียงใหม่สู่กระบี่ เพิ่มจาก 1 เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน ภูเก็ตเพิ่มจาก 2 เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน หาดใหญ่เพิ่มจาก 1 เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน และขอนเเก่นเพิ่มจาก 1 เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน