มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้ กว่า 150,000 บาท ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567”

79

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย นำโดย ฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) และ อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากขวา) ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567”  พร้อมมอบเงินสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. รวมมูลค่ามากกว่า150,000 บาท ให้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในจังหวัดลำปาง โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 

ฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยและประชาชนคนไทย ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ภายใต้ชื่อ MR. D.I.Y. Cares และเป็นประจำทุกสิ้นปี มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการจัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ของพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ผ่านกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567” ซึ่งในปีนี้ทางคณะทำงานจะลงไปช่วยเหลือใน 3 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งมอบห่วงใยแก่พี่น้องในภาคเหนือ ทั้งนี้ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. พร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งต่อความห่วงใย เพิ่มเติมรอยยิ้มให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค โดยเราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการเพื่อสังคมให้หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”