‘เอสซีจี เดคคอร์’ หรือ SCGD เชิญชวนผู้ถือหุ้น COTTO ตอบรับแลกหุ้น

817

เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่ง ล่าสุด ‘นำพล มลิชัย’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD เรียนเชิญผู้ถือหุ้น COTTO ทุกราย ใช้สิทธิตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นจาก SCGD ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคมนี้ ที่ราคาหุ้นละ 2.40 บาท ด้วยวิธีแลกหุ้น โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้น IPO ของ SCGD เท่านั้น กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้น IPO ของ SCGD ที่ 11.20 – 15.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นช่วงอัตราแลกหุ้น COTTO ที่จำนวน 4.6667 – 6.2500 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGD 1 หุ้น (หากมีเศษหุ้นจะปัดทิ้งทั้งหมด) มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น COTTO ยกระดับจากผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดกระเบื้องปูพื้นและบุผนังอันดับ 1 ในประเทศไทย สู่ผู้ถือหุ้น SCGD ที่เป็นผู้นำธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน ล่าสุด มีความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญ เตรียมลงทุนสายการผลิตกระเบื้องไวนิล SPC ซึ่งเป็นวัสดุตกแต่งพื้นผิวทางเลือกใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมสูง มีกำลังการผลิต 1.8 ล้านตารางเมตรต่อปี เพื่อขยายตลาดในไทยและอาเซียน