คอตโต้ประกาศรางวัลชนะเลิศ COTTO DESIGN CONTEST 2023

133

COTTO ผู้นำเทรนด์ ด้วยนวัตกรรมที่มาพร้อมโซลูชั่น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด และ Chief Marketing Officer ร่วมกับ นายเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง SomethingDesign มอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะเลิศการประกวด COTTO DESIGN CONTEST 2023 ผ่านแนวคิด Self-tainable การออกแบบพื้นที่สาธารณะขนาดย่อมที่แก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนในแบบของตน เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่เติบโตไปในสายงานออกแบบบที่ยังคงความเป็นตัวตน พร้อมนำแนวคิดเชิงสถาปัตย์มาเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาสังคม ชุมชน และโลกใบนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน: ท่าใหม่-ชีวิตใหม่ โดยนายสุทธิพงศ์ คามทิตย์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน: Don’t walk under the stair โดย นายวิชยุตม์ สิมะโรจน์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลที่ 3 และรางวัล Popular Vote ชื่อผลงาน: FLOREST โดยนายชวิน เหล่าอนันต์ขัยชั้นปีที่ 2 Architecture, Chulalongkorn University และนางสาววรณัน อธิพันธุ์อำไพชั้นปีที่ 2 Architecture, Architecture Association, Experimental Program