วิริยะประกันภัย สนับสนุน ป.ป.ส. ป้องกันยาเสพติด นำเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เยี่ยมชมเมืองโบราณ  

761

พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจาก 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ติมอร์-เลสเต และไทย จำนวน 60 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 (The 3rd Youth Network on Drungs Prevention Program : YNDPP) จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางแบบกลุ่ม ทุนประกันรวมกว่าหกล้านบาท พร้อมนำคณะเยาวชนเดินทางศึกษาดูงานเชิงวัฒธรรมเพื่อเยี่ยมชมความงดงามของศิลปกรรมไทย ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

            สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากนานาชาติได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และประสบการณ์ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในแต่ละประเทศ ซึ่ง วิริยะประกันภัย ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด