“ซีไอเอ็มบี ไทย” ยกขบวนผลิตภัณฑ์การเงิน ในมหกรรมการเงิน “Money Expo Chiang Mai 2023”

177

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนลูกค้าและประชาชนร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 2566 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ด้วยแนวคิดการออกแบบบูธปีนี้ ‘Together in Harmony for Sustainability’ สร้างความมั่งคั่ง คู่ขนานไปกับความยั่งยืน บนพื้นฐานของความร่วมมือกันของทุกคน

สำหรับปีนี้ ธนาคารเตรียมผลิตภัณฑ์การเงินครบครัน ผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นไฮไลต์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์ พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารฯ รับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุด 2% ต่อปี (*อัตราดอกเบี้ย1.70% ต่อปี+โบนัส 0.30%) เป็นระยะเวลา 4 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 3 ล้าน – 50 ล้านบาท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปี รับฟรีโค้ดส่วนลดจาก Lotus’s หรือ Swensen’s มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีและมียอดเงินฝากมากกว่า 50,000 บาท ภายในสิ้นเดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ดอกเบี้ยสูงสุด 1.88% ต่อปี รับ Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อเปิดบัญชีและมียอดเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ขึ้นไป และต้องคงยอดเงินฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมลงทะเบียนที่บูธของธนาคาร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล เพิ่มความมั่งคั่งให้ธุรกิจ รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1.75% ต่อปี บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar สูงสุด 5% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 12 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีธุรกรรมตั้งแต่ 4 ต.ค.-31 ธ.ค. 66 ฝากขั้นต่ำครั้งละ 2,000 US Dollar บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Preferred Savings พิเศษ! สำหรับสมาชิกใหม่ CIMB Preferred รับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุด 2% ต่อปี (*อัตราดอกเบี้ยปกติ+โบนัส 0.30%) เป็นระยะเวลา 4 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 3 ล้าน – 50 ล้านบาท และสมาชิกปัจจุบันรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.7% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารประกาศกำหนด

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี อายุสัญญา 12 เดือน สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี 5 รอบบัญชีแรก สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช หรือวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชในงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน รับฟรี กระเป๋าผ้ารับทรัพย์ 1 ใบ มูลค่า 199 บาท ( เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เงินก้อนพร้อมใช้ ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ดอกเบี้ย 14.99% ต่อปี อายุสัญญา 24 เดือน สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินสดพร้อมใช้ ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี 24 รอบบัญชีแรก สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครและขอสินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยตัวเอง (Unsecured Self Apply) ผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking เพียงแสดงหน้าจอที่สมัครสำเร็จภายในงานฯ รับฟรี กระเป๋าตาข่ายเพิ่มทรัพย์ มูลค่า 450 บาท (เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.99% ต่อปี ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก เริ่มต้น 2.89% ต่อปี สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ต่อปี ทั้งนี้เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินสินเชื่อมีหลักประกัน พร้อมเอกสารประกอบภายในงาน ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.2566 รับฟรี หมอนบ้าน มูลค่า 380 บาท (เฉพาะ 20 ท่านแรกต่อวัน)

สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันชีวิต ทุกแบบประกัน ที่มีทุน/เบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เฉพาะเบี้ยประกันรายปีเท่านั้น พร้อมชำระเบี้ยประกันภายในงาน และแนบเอกสารครบถ้วน รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ (สำหรับ 20 ท่านแรก) บมจ.ไทยประกันชีวิต จะจัดส่งบัตรกำนัลให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเซ็นตอบรับกรมธรรม์ และกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครอง

สมัครผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 900-5,000 บาท รับร่มพับ Sompony มูลค่า 150 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ และเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทาง Sompony 20 นิ้ว มูลค่า 1,500 บาท ต่อ1 กรมธรรม์ พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยภายในงานฯ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred รับ 50 Preferred Points สูงสุด 5,000 คะแนน เมื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนด ทุกๆ 100,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.67

ผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ Wealth Credit Line โปรโมชันสุดพิเศษ! รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.28% ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเบิกใช้ สำหรับลูกค้าที่เบิกวงเงิน WCL เป็นครั้งแรก เพื่อลงทุนในหุ้นกู้ต่างประเทศ (Offshore bond) หรือ ตราสารอนุพันธ์สกุลเงินต่างประเทศ(Offshore ELN) ที่ ธนาคารเป็นผู้ออกหรือตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อรถยนต์ ออโต้ แคช บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.32% ต่อเดือน รับฟรี กระเป๋า OCTO Shopping Bag มูลค่า 500 บาท

นอกจากนี้ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ อีกมากมาย ลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรโมชันและผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/ebooklet_moneyexpo.html

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นเปิดโลกกว้างทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ต่างจังหวัด เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงควบคูู่การสร้างทักษะอาชีพด้านเกษตรตามบริบทของชุมชน โดยมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งนี้ โครงการติดปีกเติมฝัน ธนาคารส่งมอบ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและแปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แห่งที่ 12 ของ จ.เชียงใหม่ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อนึ่ง ธนาคารขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บูธของธนาคารในงาน ธนาคารได้นำโครงสร้างและอุปกรณ์จากการออกบูธที่งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ มาปรับปรุง ซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ในงานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่และเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด