ไดกิ้น….มอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และช่าง

87

บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย วัลลภ พ่วงไพโรจน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ สิทธิชัย ตระการวรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศจำนวน 97 ชุดให้กับ 30 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลค่า 531,846 บาท  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และช่างทั่วไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ  โดยมี ยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบเครื่องปรับอากาศ และมีหัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและ ผู้อำนวยการจาก 7 วิทยาลัย เป็นตัวแทน 30 วิทยาลัยรับมอบเครื่องปรับอากาศ  ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา