“ซี-วิท” มอบซี-วิท มินิ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง

56

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง จ.เพชรบุรี หนึ่งใน 9 โรงเรียนนำร่องการดูแลสุขภาพเยาวชนแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการ “C-vitt สู่อนาคตที่สดใส ไปด้วยกัน ปีที่ 2” มอบ ซี-วิท มินิ (C-vitt mini) ให้น้องๆ ดื่มเป็นประจำทุกวัน เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิตามินซีให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษากว่า 70 คน โดยมี มร.โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานซี-วิทเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมส่งมอบ ซี-วิท มินิ ให้แก่ ดร.พีร เดชวิลัย ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนายปริญญา พวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ณ โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง จ.เพชรบุรี