JobsDB by SEEK เตรียมจัด seekTALKS “ปัญหาต่างวัย … จัดการอย่างไร กับ Generation Gap ในที่ทำงาน”

123

JobsDB by SEEK แพลตฟอร์มหางานออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย เตรียมจัดงานเสวนาออนไลน์ seekTALKS ภายใต้หัวข้อ “ปัญหาต่างวัย … จัดการอย่างไร กับ Generation Gap ในที่ทำงาน” เพราะแต่ละองค์กรมีพนักงานจำนวนมาก และช่วงอายุต่างกัน ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีการรับรู้ การมองปัญหาในเรื่องของการจัดการงาน และความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักที่องค์กรต้องพร้อมใจกันช่วยกันหาทางปรับแก้ไข โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาจารย์นพพล นพรัตน์ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่บริษัทชั้นนำมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรมมามากกว่า 17 ปี ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ที่จะมาให้ความรู้ คำแนะนำในการรับมือกับปัญหาต่างวัยภายในองค์กรต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 15.30ผ่านช่องทาง Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Zoom Link:  https://seek.zoom.us/webinar/register/WN_LTSQ-lu3QK2kVoogd0MdQA

seekTALKS เป็นกิจกรรมที่ JobsDB by SEEK จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเหล่าผู้ประกอบการให้เข้าถึงข้อมูลหรือคำแนะนำจากเหล่ากูรูและผู้เชี่ยวชาญด้าน HR เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: cs@jobsdb.co.th