ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 34

85

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 34 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพาครูอาจารย์และผู้บริหารลงพื้นที่ศึกษาดูงานพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า คน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก  พงศธร กาญจนะจิตรา (ที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัด จ.ปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้จัดงานนำโดย  วิชชุดา  ไตรธรรม (กลาง) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัยอาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม (ซ้ายสุด) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดี  พร้อมด้วย ดุสิตา เชาวน์เลิศ (ที่ 3 จากซ้าย)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.ปทุมธานี มงคล ธิดาธัญลักษณ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี