PRO-Thailand Network และมูลนิธิ 3R เดินหน้าเปลี่ยน “ขยะ” เป็น “เงิน”

117

“เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” (Packaging Recovery Organization Thailand Network) หรือ “PRO-Thailand Network” ภายใต้การทำงานร่วมกับมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เดินหน้าประสานความร่วมมือโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม (กล่องยูเอชที) และร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศ นำโดยบริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า (สมาคมซาเล้งฯ) และกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป  ผลักดันการรับซื้อและรวบรวมบรรจุภัณฑ์ หลังการบริโภคจากภาคประชาชน ประเภท “กล่องเครื่องดื่ม” อาทิ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องกะทิ กลับมารีไซเคิล (Recycle) จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธาน มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เปิดเผยว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มในกล่องยูเอชทีมากถึง 70,000 – 80,000 ตัน แต่ยังไม่มีระบบการเก็บกลับ หรือรับซื้อคืนหลังการบริโภคแล้ว ทำให้กล่องยูเอชทีเหล่านี้จะถูกทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไป ทั้งๆ ที่หากมีการนำกล่องเครื่องดื่มเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะได้เป็นเยื่อกระดาษชั้นดี ที่สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับธุรกิจ    การผลิตกระดาษคราฟต์ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ กระดาษทิชชู่ ขณะที่พลาสติกและฟอยล์จากกล่องเครื่องดื่ม ก็สามารถนำไปพัฒนาเป็นพาเลท อิฐบล็อก และไม้เทียม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนั้นมูลนิธิ 3R จึงได้ทำงานร่วมกับเครือข่าย PRO-Thailand Network ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อวางรากฐานความยั่งยืนโดยผลักดันให้เกิดกลไกการรับซื้อกล่องเครื่องดื่มหลังการบริโภคจากภาคประชาชน

“มูลนิธิ 3R เชื่อมั่นว่า การขยายความร่วมมือของเครือข่ายนำโดยมี บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด สมาคมซาเล้งฯ กับกลุ่มวงษ์พาณิชย์ จะเป็นก้าวสำคัญที่ทุกฝ่าย มาทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การสร้างกลไกการจัดเก็บ รับซื้อ และรวบรวม กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะที่จะรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม” ดร.วิฑูรย์ กล่าว

ชัยยุทธิ์ พลเสน นายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า กล่าวว่า “ตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สมาคมซาเล้งฯ ทำงานร่วมกับโรงงานรีไซเคิล นำโดยอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย ได้ประชาสัมพันธ์การรับซื้อกล่องยูเอชทีหลังการบริโภคของประชาชนทุกชนิด กับร้านรับซื้อของเก่าที่เป็นสมาชิกรวมถึงพี่น้องชาวซาเล้งที่เก็บขยะขายทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันสมาคมซาเล้งฯ มีสมาชิกกว่า 35,000 คน อีกทั้งยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกกล่องยูเอชทีให้นำมาขายเปลี่ยนเป็นเงิน เป็นการส่งเสริมอาชีพซาเล้งและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันสมาคมซาเล้งฯ กำลังขยายฐานร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับซื้อกล่องยูเอชทีจากภาคประชาชน พร้อมๆ กับการนำร่องจัดตั้ง Recycling Hub เพื่อเป็นจุดรวบรวมประจำภาคเหนือ โดยจะมีการรณรงค์การคัดแยกกล่องเครื่องดื่มจากขยะทั่วไป และรับซื้อจากชุมชน โดยร้านรับซื้อของเก่าที่สนใจรับซื้อกล่องเครื่องดื่ม สามารถติดต่อโทร/ ID LINE: 099-060 9777 หรืออีเมล saleng.9777@gmail.com

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกล่าวว่า “วันนี้ อยากชวนทุกคนให้หยุดทิ้ง กล่องเครื่องดื่ม UHT ขายได้แล้วที่วงษ์พาณิชย์ทุกสาขาทั่วไทย เราได้เปิดการรับซื้ออย่างเป็นทางการแล้ว เราจะเริ่มปฏิบัติการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา ชุมชน ครัวเรือน ผู้บริโภค ในสังคมให้เกิดการตื่นตัว หยุดทิ้งของขายได้ วงษ์พาณิชย์ทั่วไทยยินดีรับซื้อ ในราคาดี ทั้งหมดมาจากนโยบาย ของบริษัทแม่ และความร่วมมือ MOU ระหว่าง กลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บริษัทอีโค่   เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก PRO-Thailand Network”

สมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการ     รีไซเคิลกระดาษและกล่องยูเอชที กล่าวว่า “PRO-Thailand Network เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการ  รีไซเคิลกล่องยูเอชที และผลักดันให้เกิดกลไกการรับซื้อกล่องยูเอชทีหลังการบริโภคแล้วทั่วประเทศ บริษัทเชื่อมั่นว่า จากการจับมือเป็นพันธมิตรร่วมมือกับ สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า และกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป จะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เกิดการคัดแยกกล่องยูเอชทีหลังการบริโภค ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายต้องการรับซื้อกล่องยูเอชทีใช้แล้วจากภาคประชาชนเพื่อรีไซเคิล”  สำหรับประชาชนที่สนใจคัดแยกกล่องยูเอชทีหลังการบริโภค เช็กพิกัดร้านรับซื้อได้ที่

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1iEoI4fpBuHkSjXrmfyJRphKHa52u8gE&usp=sharing