“ศิครินทร์” เซ็น MOU “จุฬาฯ” ร่วมพัฒนา SIKARIN ACADEMY

109

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR (ขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนาโครงการ SIKARIN Academy กับศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของบุคลากร ทั้ง 2 ฝ่ายในด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องป่าสัก โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok เมื่อเร็วๆนี้