‘NAM’ เดินหน้าเข้าตลาดฯ ปักธงสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในไทย

81

‘บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ NAM มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับดีในการนำหุ้นเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปักธงสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย เดินหน้าสร้างการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ รุกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยสู่ระดับโลก พร้อมตอกย้ำศักยภาพธุรกิจ หลังบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศเข้าร่วมถือหุ้น พร้อมเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันในอนาคต 

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ NAM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรก (31 ตุลาคม 2566) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยใช้ชื่อย่อ ‘NAM’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานกว่า 50 ปี สั่งสมองค์ความรู้ รวมถึงมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ จะทำให้ NAM เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องด้วยปัจจุบันมีความต้องการมาตรฐานทางการแพทย์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ (Decontamination Disinfection and Sterilization) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างปลอดภัย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันมาตรฐานทางการแพทย์ เพราะถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากภายนอก ส่งผลให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่จนถึงสถานพยาบาล มีการปรับตัวและใส่ใจพัฒนามาตรฐานด้านความสะอาดและการฆ่าเชื้อมากขึ้น นำไปสู่ความต้องการการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน  

บริษัทฯ จึงวางแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งเพื่อใช้ขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตทั้งในส่วนเครื่องมือทางการแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ รองรับความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ จะได้ร่วมพัฒนากับพันธมิตรในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการเพื่อให้สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกระดับ และสามารถส่งต่อมาตรฐานด้านความสะอาดที่เท่าเทียบกัน ซึ่งการวิจัย ศึกษาค้นคว้า และเก็บข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงวางแผนเพิ่มอัตรากำลังคน ในส่วนของนักวิจัยและพัฒนา, วิศวกรและนักเคมี รวมถึงการเพิ่มหรือขยายพื้นที่ การเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร ไปจนถึงการเพิ่มเติมทางด้านซอฟต์แวร์ที่ต้องมีการเพิ่มเติมโปรแกรมทางด้านเขียนแบบ ออกแบบ วิเคราะห์แบบ เพื่อให้สะดวกและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 – 3 ปี 2567  

นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตผ่านการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ การทำความสะอาด การทำให้ปลอดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ อย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายกิจการในต่างประเทศเพื่อสร้างรากฐานรองรับการเติบโต และเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยสู่ระดับโลกในอนาคต  

วราห์ สุจริตกุล Chairman บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเข้าระดมทุนของบมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ NAM เติบโตสู่แบรนด์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในระดับโลก และด้วยศักยภาพและแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้มีพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ระดับประเทศเข้ามาถือหุ้น ได้แก่ บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)),  บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) เพื่อเข้ามาผนึกกำลังในการทำธุรกิจร่วมกัน ทำให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้เห็นถึงศักยภาพในการก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย และพร้อมต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน 

วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า NAM นับเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย ซึ่งมีทีมวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมต่อยอดนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเข้ามาช่วยเสริมทัพ นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ NAM สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  

กำพล ทรวงบูรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า NAM ได้วางกลยุทธ์ในการรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลภาครัฐ รวมถึงวางแผนเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน คลินิก หรือหน่วยงานองค์กรทางสาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งยังมีโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ได้อีกมาก โดยจะอาศัยจุดแข็งเพื่อนำเสนอสินค้าและให้บริการครบวงจรตั้งแต่การผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการคิดค้นและพัฒนาจนมีสิทธิบัตร (Patent) เป็นของตนเอง และยังได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมกลุ่มเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล