ไทยประกันสุขภาพ มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

657

นางวรางค์ ไชยวรรณ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ไทยประกันสุขภาพ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองนักเรียนของโรงเรียน King’s College International School Bangkok ให้กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน King’s College International School Bangkok โดยมี นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ นายหน้าประกันวินาศภัย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ (2014) จำกัด เป็นสักขีพยาน ที่ โรงเรียน King’s College International School Bangkok เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566