โอซีซี มอบเงินสมทบกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

80

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จากดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัท ฯ ครบรอบ  50 ปีและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้