WINMED ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิตของ รพ.ราชวิถี ณ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

61

วันวิสา รื่นลาภะ (ที่ 8 จากซ้าย) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ร่วมงานโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม “วันพยาบาลแห่งชาติ” ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี รศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ (ที่ 9 จากซ้าย) คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และ ชาญยุทธ ป้องกัน (ที่ 8 จากขวา) หัวหน้าห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยกิจกรรมในครั้งนี้  WINMED ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกหน่วยให้บริการ รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้สำรองในคลังและรองรับการขาดแคลนโลหิตและเกล็ดโลหิตอย่างทันท่วงทีได้ในอนาคตต่อไป และออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพจเพศสุภาพของบริษัทฯ  และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน